Jakub Záhradníček - kontrabas

Ak by to bolo potrebné, Jakub vie plnohodnotne zastúpiť i primáša v kapele bez najmenších problém, len kto by potom hral na ten kontrabas. Vraví sa, že: "Basa tvrdí muziku" a Jakubove schopnosti sú toho živým dôkazom.

Vyštudoval hru na husliach na Základnej umeleckej škole v Trenčíne a popri svojom muzikantskom pôsobení, za zmienku určite stojí foklórný súbor Vršatec, začal sa venovať hre na kontrabas a aktuálne pôsobí ako kontrabasista.

V kapele zastáva funkciu poradcu, kontrabasistu, zastupujúceho huslistu a skrytého speváka v zálohe.

 

Jakub