Michal Rehák - akordeón, spev

Hre na akordeón sa Michal venuje už od malička.
Vďaka svojej hre, spevu a dobrej nálade je neoddeliteľnou súčasťou kapely.

Michal sa popri hre na akordeón naučil hrať i na heligónku, blízka mu je napríklad Terchová a ich štylisticky známa hudba. Taktiež sa venuje hre i na dychový nástroj, konkrétne je to trúbka, keďže mu je veľmi blízka i dychová hudba, aktuálne študuje spomínaný odbor na Konzervatóriu v Bratislave.

V kapele zastáva funkciu spoluzakladateľa, poradcu, akordeonistu, speváka a hlavného technika.

 

Michal